حماسه سازان هويزه

<محمدحسين قدوسي، فرزند شهيد قدوسي بود و نوهِ علامه طباطبايي. تير خورده بود به سينه‌اش و داشت دست و پا مي‌زد. رفتم كمكش كنم و شايد زخمش را ببندم.
جلوتر كه رفتم، ديدم دارد با خون سينه‌اش وضو مي‌گيرد… مبهوت مانده بودم. گفت كمكم كن به حالت سجده بروم. كمكش كردم. پيشاني‌اش را بر خاك گذاشت و پر كشيد.>
محمدحسين يكي از دانشجويان پيرو خط امام بود و با همراهي چنين ياراني شهيد سيد حسين علم الهدي فرمانده سپاه هويزه توانست در ماههاي اوّل جنگ تحميلي حماسهِ هويزه را بيافريند، حماسه اي كه اگرچه به شهادت حماسه آفرينان منجر شد، امّا بن بست جنگ و ركود جبهه ها را شكست و با تزريق روح شهادت طلبي در ملّت ايران، مسير پيشرفت و پيروزي دشمن را مسدود و راه را براي ورود جدي سپاه و نيروهاي مردمي به جبهه ها و سركوب و شكست دشمن متجاوز باز كند. ‌
تحريك صدّام و تحميل جنگ به ايران توسط استكبار جهاني در شرايطي صورت گرفت كه ملّت ايران و نظام نو‌پاي برآمده از انقلاب اسلامي درگير و دار درهم ريختگي آغاز پيروزي خود بر استكبار و استبداد بودند و لذا مزدوران بعثي توانستند در مدّتي كوتاه بخش زيادي از نقاط مرزي غرب و جنوب غربي كشورمان را ، تقريباً بدون مقاومت چنداني ، اشغال كنند.
حضور بني صدر در را‡س قوه مجريه و فرماندهي كلّ قوا نيز مزيد بر علّت شده بود ، زيرا اين فرد جاه طلب ، مانعي بزرگ در انسجام ارتش و حضور فعّال سپاه و نيروهاي مردمي در دفاع از ميهن بود.
در چنين شرايطي كه دشمن متجاوز سرمست از باده پيروزي، تكميل نقشه خود براي تصرّف كامل خوزستان و نابودي نظام نوپاي اسلامي را در سر مي پروراند و با سياستهاي جنگي بني صدر خائن، ركود كامل بر جبهه ها حاكم بود، به همت و ابتكار شهيد علم الهدي و با مشاركت ارتش و سپاه و نيروهاي مردمي عمليات نصر در ۱۵ دي ماه ۱۳۵۹ برعليه دشمن آغاز شد. اهداف اوّلين روز عمليّات، پاكسازي جنوب هويزه از نيروهاي متجاوز عراقي و آزادسازي پادگان حميد و منطقه جفير بود كه با موفقيّتهائي نيز همراه شد ، امّا با تداوم اين عمليّات در روز ۱۶ ديماه، دشمن ضدّحمله سنگيني را آغاز كرد كه منجر به عقب نشيني بدون هماهنگي برخي از نيروها و به محاصره افتادن نيروهاي تحت فرماندهي شهيد علم الهدي گرديد.
نيروهاي تحت محاصره با وارد آوردن ضربات سنگين به دشمن تا بن دندان مسلّح و مقاومت تا آخرين قطره خون خود صحنه‌هايي بي‌نظير از عشق و ايثار و مظلوميت و مصداقي روشن از <كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا> در صحراي جنوب هويزه آفريدند و پس از بكارگيري تمامي مهمات اندك خود بر عليه دشمن به لقاء ا… پيوستند، امّا با تزريق روح حماسه در لشكريان اسلام، سلسله جنبان پيروزيهاي بزرگ در نبرد با دشمنان اسلام شدند.
موسوي زاده