كودتا اولين گزينه آمريكا

از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ كه با كودتاي ضدّنهضت ملّي، استعمارگر تازه نفس امريكا قدرت را در ايران به دست گرفت و با تجهيز شاه به سلاحهاي امريكائي و اعزام هزاران مستشار نظامي و مأمور به ايران، شاه را به يكي از ژاندارمهاي مورد اعتماد خود در منطقه تبديل كرد، وظيفهِ سركوب مخالفان اين مزدور را خود در دست گرفت و لذا يكي از بزرگترين خطراتي كه در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي، نهضت ملّت ايران را تهديد مي كرد، مشاركت امريكا در مقابله با مردم ايران بود، كه اوج آن در اعزام ژنرال هايزر به ايران و طراحي كودتائي جهت سركوب مردم بپا خاسته ايران مشاهده شد.
ژنرال هايزر معاون فرماندهي ناتو در اروپا كه در ۱۴ دي ماه ۱۳۵۷ بطور مخفيانه به ايران وارد شد به خوبي ايران را مي شناخت و با اكثر مقامات نظامي بلند پايه ايران آشنائي نزديك و روابطي عاطفي داشت زيرا سالها در وزارت دفاع امريكا مدير نظارت بر فروش سلاح به ديگر كشورها از جمله ايران بود و مدتي نيز به عنوان مستشار نظامي در ايران فعّاليت مي كرد.
ورود هايزر تقريباً با قبول پست نخست وزيري از سوي شاپور بختيار همزمان شده بود و او مأموريت داشت تا ضمن ابلاغ دستور خروج شاه از ايران، ارتشيان را به حمايت از دولت بختيار وادارد و در صورت لزوم، ارتش را در مقابل ملّت قرار دهد و با كودتائي نظامي نهضت اسلامي مردم ايران را متلاشي كند.
با مشاهده موج عظيم قيام ملّت ايران و ناتواني بختيار در سركوب مردم، هايزر بر طراحي و اجراي كودتائي مشابه كودتاي امريكائي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مصمّم شد و قرار شد با راه اندازي موج كشتار مردم و دستگيري و شهادت وسيع رهبران قيام و بر سر كار آوردن دولتي نظامي و خشن، مردم را خانه نشين كرده و به انقلاب خاتمه دهد. امّا امام خميني رحمت ا…عليه كه گويا به الهامات الهي حضور خود را در ايران براي خنثي كردن اين توطئه ضروري مي دانست عليرغم خطرات فراوان و توصيه برخي ياران انقلاب در ۱۲ بهمن ۵۷ به ايران بازگشتند و همزمان با ورود ايشان به ايران، هايزر كه نقشه هاي خود را نقش بر آب مي ديد از تهران گريخت و اجراي برنامه كودتا را به فرصتي مناسبتر موكول كرد. اين فرصت در ۲۱ و ۲۲ بهمن ۵۷ فراهم گرديد و ارتش به توصيه هايزر با افزايش زمان حكومت نظامي در تهران كوشيد تا مردم را از صحنه خارج كرده و در غياب آنان با دستگيري رهبر انقلاب و ياران ايشان، كودتا را عملي سازد، امّا اين بار نيز امدادهاي غيبي حامي انقلاب شد و با دستور امام رحمت ا…عليه، مردم مقرّرات حكومت نظامي را شكستند و با حضور در صحنه، ضمن خنثي كردن كودتا و تسليم فرماندهان راه را براي پيوستن كامل ارتش به قيام مردم هموار كرده و پيروزي قطعي انقلاب را رقم زدند. ‌

موسوي زاده