دسته بندی: راوی

زبان حال مالباختگان در تجمع جلوي استانداري: آقاي استاندار، تو كه نوشم نئي نيشم چرائي؟

معمول اينست كه وقتي به عده اي از مردم بلايي نازل مي شود يا دچار مصائبي مي...

نمايندگان خوزستان با اجماع و همدلي به هيئت رئيسه و كميسيون انرژي مجلس راه يابند ‌

راوی, [۲۷.۰۵.۱۷ ۱۸:۲۱] يكشنبه ۷ خرداد ۹۶ نمايندگان خوزستان با اجماع و همدلي به...

كوتاهي در برخورد با تخلفات انتخابات شوراي اهواز به زيان استاندار و فرماندار تمام مي شود ‌

اتفاقي كه در اين دوره از انتخابات شوراي شهر اهواز رخ داد در سالهاي گذشته و...

برگزاري انتخابات شوراي شهر اهواز را آسيب شناسي كنيد

با وجود اين كه برخي مسئولان شهرستان اعلام كرده اند كه در گذشته هم انتخابات...

به اعتراضات رسيدگي مي شود، خاطر نامزدها آسوده باشد

رئيس ستاد انتخابات خوزستان گفته است: بر اساس روند قانوني انتخابات، پس از...

نتايج اوليه انتخابات شوراي شهر اهواز

در پي انتشار ليست هاي جعلي از منتخبان شوراي شهر اهواز، فرمانداري اهواز نتايج...

حاميان امروز، مطالبه گران فردا خواهند بود ‌

در جريان انتخابات حماسه ساز رياست جمهوري طرفداران هر دو جناح اصولگرا و...

حاشيه ها و كم و كسري هاي روز اخذ راي ‌

-‌ديروز مردم با هر طرز تفكر وگرايش، حتي زودتر از باز شدن درهاي شعبه هاي اخذ...

هوشیارانه رای دهیم تا شورای متفاوت با گذشته داشته باشیم

در و ديوار اين روزهاي شهرِ تب دارمان پر است از لبخندهاي بي محتوايي كه اميد...

راي بدهيم تا بعد حق مطالبه داشته باشيم

در حالي كه فعاليت و مهلت تبليغات كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري در حال...