دسته بندی: راوی

ميهماني تمام شد!

لبخند آغاز كار و زبان نرم كتانبافيك روي سكه است واي به حال كم كارها راهكارها...

افشاني خوزستاني، سكان عمراني كشور را به دست گرفت

همانطور كه پيش از اين در اين ستون پيش بيني كرده بوديم، آقاي سيد محمد افشاني...

۶ گزينه پيشنهادي رييس دانشگاه علوم پزشكي مورد تاييد نمايندگان هستند

نماينده مردم اهواز، باوي، حميديه و كارون در مجلس شوراي اسلامي از انتخاب رئيس...

حكم كتانباف صادر شد

چاره مديراني كه با هُل هم روشن نمي شوندتغيير است! منصور كتانباف شهردار منتخب...

مدير كل آموزش و پرورش استان لطفاً بخواند و واكنش نشان دهد

هفته آينده مدارس بازگشايي مي شوند و سوالي كه در اين مورد پيش مي آيد اين است كه...

استعفاي دكتر ايدني پذيرفته شد

رقابت هفت پزشك براي شكار مديريت دانشگاه علوم پزشكي وزير بهداشت و درمان با...

شايد كتانباف بتواند مديران شهرداري را سحرخيز كند

تا آنجا كه به ياد داريم، برخي مشاغل با سحرخيزي آميخته بوده است، مثلاً كاسب ها...

با جناق وزير ورزش استاندارمي شود؟

سرانجام تغيير استانداران شروع شد و در اولين گام هفت استاندار جاي خود را با...

یک زن شهردار گتوند شد

سازمان ها و زير مجموعه هاي شهرداري اهواز در كُما

شوراي شهر و شهردار تكليف مديران كم كار را روشن كنند هر شهروند اهوازي، با نگاه...