دسته بندی: راوی

راوی - نور خوزستان

كنايه جهانگيري به شب زنده داري اداري شريعتي

معاون اول رئيس جمهوري در يكي از سخنراني هاي سفرش به خوزستان با اشاره به...

راوی - نور خوزستان

چرا مسئولان بي خيال آبگرفتگي كلانشهر اهواز هستند؟

در حاليكه مردم خوزستان پس از انتظاري طولاني از نزول باران شادمان شدند اما...

راوی - نور خوزستان

ضرورت حذف تشريفات و راه اندازي كاروان در سفر مقامات كشوري به استان ها

راوي گفت وزير جديد راه و شهرسازي تشريفاتي نيست و با هرگونه برنامه از اين قبيل...

راوی - نور خوزستان

خداحافظي وزير كشور با ۱۴ استاندار بازنشسته

وزير كشور روز گذشته در گردهمايي استانداران سراسر كشور، با چهارده استاندار...

راوی - نور خوزستان

تأملي بر ارتقاي بازدهي نيروي انساني در توسعه اقتصادي كشور

نيروي انساني به عنوان ارزنده‌ترين سرمايه هر جامعه‌اي، از عناصر...

راوی - نور خوزستان

اگر شهرداري نيم درصد كتابخانه ها را ندهد، از ارزش افزوده خبري نيست

در چهارمين جلسه انجمن كتابخانه هاي استان باز هم پرداخت نكردن نيم درصد...

راوی - نور خوزستان

دستگاه قضايي مانع از جسور شدن سارقين شود

اين اواخر سرقت هايي از خانه هاي مردم شده كه در مواردي تامل برانگيز است. مثلا...

راوی - نور خوزستان

در خصوص جذب اعتبارات عمراني دستگاه ها شفاف سازي كنيد

   استاندار كرمانشاه با بيان اينكه برخي از دستگاه هاي اجرايي استان هنوز...

راوی - نور خوزستان

معماي تغيير زودهنگام برخي مديران استاني

مديركل توسعه منابع انساني و رفاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري...

راوی - نور خوزستان

دعا كنيم باران در بالا دست ببارد تا وضع سدها بهتر شود

اين آرزو به دل راوي مانده كه يكبار مسئولان سازمان آب و برق خوزستان بعد از...