دسته بندی: راوی

فرزندانمان را مديريت كنيم تا به عزايشان ننشينيم

توصيه و رهنمود هميشگي روانشناسان كودك و نوجوان به خانواده ها اين بوده و هست...

محض رضاي خدا، استاندار به موقع در جلسات حاضر شود

مدت هاست حضور استاندار در جلسات نامرتب شده و غالباً با نيم ساعت تاخير و گاهي...

ذكر مصيبت كارهاي نكرده شوراي چهارم و نصايح برادرانه اعضا به شوراي پنجم

جالب است، اعضاي شوراي دوره چهارم شهر اهواز كه روزهاي آخر كار خود را سپري مي...

چرا خوزستان بعد از تلفات جاده اي در غرق شدگي هم بايد ركورد بزند؟

در سال هاي گذشته و حال يكي از آمارهاي بالاي مرگبار در خوزستان مربوط به تلفات...

مسئولان با بازرسي هاي سرزده مانع از كم كاري هاي احتمالي در ادارات شوند

در حاليكه گرماي بي سابقه استان موجب شده كه بار برق از هر زمان ديگر سنگين تر...

دفاعي از اهالي رسانه در حد بضاعت

روز چهارشنبه گذشته به حقير تكليف شد كه در شوراي اداري استان به عنوان اولين...

در گرمای شدید خانواده ها حصر خانگی اجباری شده اند!

ابقای بعضی وزیران فعلی در دولت آینده، جفا در حق مردم است

پاپی زاده رییس مجمع نمایندگان خوزستان شد

۵۰۰ نفر تا پایان امسال در پالایشگاه آبادان استخدام می شوند