دسته بندی: راوی

جمعه به جاي باران، خاك از آسمان باريد ‌

گرد و خاك مانع برگزاري نماز جمعه شد با توجه به پيش بيني هواشناسي كه اعلام...

مقتدايي آخرين تصميم خود را اعلام خواهد كرد ‌

ظاهرا موضوع كانديداتوري دكتر مقتدايي براي انتخابات رياست جمهوري سال آينده...

حادثه ساختمان پلاسكو در كمين پاساژهاي فرسوده اهواز است

آتش گرفتن و انهدام ساختمان پلاسكو در تهران كه به قيمت جان باختن تعدادي از...

سپردن كارها به پيمانكاران بومي فقط در حد حرف و بخشنامه ‌است

سپردن كارها به پيمانكاران بومي فقط در حد حرف و بخشنامه ‌ سال هاست يكي از...

همه به جاي سرافرازي خوزستان در پي سرشكستگي استان هستند، چرا؟

بارها در اين ستون به اين نكته اشاره شده كه به اندازه كافي عوامل دافعه در...

خيلي بد است حرف نماينده عالي دولت در استان به كرسي ننشيند

راوي چندي پيش به موضوع قطار شهري پرداخت و با توجه به حضور آقاي هاشمي‌زاده در...

آيا وزير نيرو، بيدي است كه با اين بادها بلرزد؟

چندي پيش رئيس مجمع نمايندگان خوزستان با اشاره به نامه اخير جمعي از نمايندگان...

قرار گرفتن يك روانپزشك در كنار مسئولين عيبي ندارد

اراده اي براي فعال كردن پروژه قطار شهري اهواز وجود ندارد ‌ آبروي هاشمي زاده...

‌بعضي مديران نظارت كافي بر مجموعه خود را ندارند

‌بعضي مديران نظارت كافي بر مجموعه خود ندارند مديركل بازرسي خوزستان در جلسه...

خواجوي پس از۱۱ سال از تعاون روستايي استان رفت و سياحي به جاي او آمد

هرمز خواجوي پس از يازده سال مديريت سازمان تعاون روستايي خوزستان جاي خود را...