دسته بندی: راوی

راوی - نور خوزستان

نويد رئيس جمهور براي عبور از مشكلات به تاريخ پيوست

از دست دادن يك كالا در خانواده، مصيبت شده زماني در اين سرزمين، اوج ناراحتي و...

راوی - نور خوزستان

غيبت نمايندگان خوزستان در شوراي اداري استان

‌در شوراي اداري استان خوزستان، آنچه خيلي چشمگير بود، غيبت نمايندگان استان...

راوی - نور خوزستان

گروه ملي هدفمند به تعطيلي كشانده شد، اينك زمان جبران است

كارخانه گروه ملي فولاد اهواز، پس از گذشت چند هفته از تجمع كارگران آن بمنظور...

راوی - نور خوزستان

اجراي طرح پيوند آسماني نيروهاي كادر ارتش براي دستگاه ها الگو شود

در گذشته سازمانها و دستگاهها، براي بهبود وضعيت معيشتي زير مجموعه ها و...

راوی - نور خوزستان

وقتي برگهاي پاييزي جاذبه است، چرا ساحل كارون نباشد؟

باور كنيد در خيلي از موارد مديران مي توانند ابتكارات و اقداماتي انجام دهند...

راوی - نور خوزستان

پزشكان به اندازه پول ويزيت در اختيار بيماران نيستند

اگر حريف جلوگيري از بعضي اجحاف ها در حق مردم مثل گرانفروشي، افزايش روز افزون...

راوی - نور خوزستان

مبناي انتصابات نبايد قوميتي و خويشاوندي باشد

استاندار خوزستان گفته است در دولت كساني هستند كه از ابتداي انقلاب و از سنين...

راوی - نور خوزستان

غيبت رئيس بانك مسكن استاندار را عصباني كرد

استاندار خوزستان در نشست كارگروه تخصصي اشتغال استان درخصوص حضور پيدا نكردن...

راوی - نور خوزستان

چرا انتظار داريد فقط مردم مشكلات را تحمل كنند؟

كارشناسان اقتصادي معتقدند با ادامه روند گراني، ارزش حقوق كاركنان دولت هشتصد...

راوی - نور خوزستان

حوزه معاونت عمراني استانداري بعد از دو ماه سرپرستي ندارد

با گذشت دو ماه از رفتن مهندس هاشمي زاده معاون عمراني استاندار خوزستان به...