دسته بندی: راوی

مردم تحت تاثير شعارها و قول هاي بي محتوا قرار نگيرند

اين روزها نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري شعارهايي مي دهند كه متكي به آمار...

نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، كابينه خود را معرفي كنند

انتخابات رياست جمهوري در اكثر كشورها بر اين اساس است كه نامزدها هنگام...

اميد به شگردهاي انتخاباتي گذشته ساده لوحانه است ‌

با آنكه تبليغات انتخابات رياست جمهوري شروع شده اما تنور انتخابات هنوز داغ...

تاييد رد صلاحيت شدگان در دقيقه ۹۰ نوشدارو بعد از مرگ سهراب است

‌سرپرست فرمانداري اهواز گفته است:<چون بعضي از اظهارنظرهايي كه درباره...

رد صلاحيت شدگاني كه اعتراضشان وارد باشد، تاييد مي شوند ‌

رد صلاحيت تعداد زيادي از داوطلبان حضور در انتخابات شوراي شهر اهواز، واكنش و...

هشدار اداره كل بازرسي خوزستان در مورد استفاده تبليغاتي از امكانات دولتي و عمومي

سازمان بازرسي استان به تمامي ادارات كل، شركت ها بانك ها، دانشگاه ها، نهادها...

شريعتي براي تجديد نظر در آراء رد صلاحيت شدگان شورا وارد ميدان شد

روز گذشته اسامي ۵۳ نفر از داوطلبان شوراي شهر اهواز كه در هيأت اجرايي تأييد و...

ژنراتورها، مانع از قطع آب منازل نمی شوند

تعدادی از شهروندان ساکن در کیان پارس اهواز در تماس با روزنامه گفته اند با...

حاصل گرایش های قومیتی، شوراهای خنثی خواهد بود

خبرهای جسته گریخته از فضای انتخاباتی شوراهای شهر در استان امیدوار کننده...

به هوش باشيد، همه چيز را فداي منافع خود نكنيد

چهارشنبه ۳۰ فروردين ۹۶ به هوش باشيد، همه چيز را فداي منافع خود نكنيد در ايران...