دسته بندی: راوی

همه به جاي سرافرازي خوزستان در پي سرشكستگي استان هستند، چرا؟

بارها در اين ستون به اين نكته اشاره شده كه به اندازه كافي عوامل دافعه در...

خيلي بد است حرف نماينده عالي دولت در استان به كرسي ننشيند

راوي چندي پيش به موضوع قطار شهري پرداخت و با توجه به حضور آقاي هاشمي‌زاده در...

آيا وزير نيرو، بيدي است كه با اين بادها بلرزد؟

چندي پيش رئيس مجمع نمايندگان خوزستان با اشاره به نامه اخير جمعي از نمايندگان...

قرار گرفتن يك روانپزشك در كنار مسئولين عيبي ندارد

اراده اي براي فعال كردن پروژه قطار شهري اهواز وجود ندارد ‌ آبروي هاشمي زاده...

‌بعضي مديران نظارت كافي بر مجموعه خود را ندارند

‌بعضي مديران نظارت كافي بر مجموعه خود ندارند مديركل بازرسي خوزستان در جلسه...

خواجوي پس از۱۱ سال از تعاون روستايي استان رفت و سياحي به جاي او آمد

هرمز خواجوي پس از يازده سال مديريت سازمان تعاون روستايي خوزستان جاي خود را...

واي به كلانشهري كه شوراي شهرش اين باشد!

بازار اتهام زني به يكديگر در شورا داغ است! ظهر روز دوشنبه، يكصد و پنجاه و...

آزادراه هاي خوزستان را روشن كنيد تبعيض حتي در روشنايي آزادراه ها؟

آزادراه هاي خوزستان را روشن كنيد؛ تبعيض حتي در روشنايي آزادراه ها؟ حتي اگر...

روستايي كه داراي ۶۰۰ حلقه چاه نفت است، آب ندارد

به طور معمول جلسه هاي شوراي سلامت استان از آن دست جلسات پربار و پر نكته...

تغييرات در استانداري بايد با هدف تبديل به احسن باشد

تغييرات در استانداري بايد با هدف تبديل به احسن باشد شنيدني ها حاكي از...