دسته بندی: راوی

انتصاب اولين مدير زن در آموزش و پرورش خوزستان

ورود و خروج از مرزهاي شلمچه و چذابه خلاء مرز مهران را جبران كرده است به دليل...

اعتراض مجمع نمايندگان استان به بي برنامگي سفر رئيس جمهوري به خوزستان

اقبال محمديان دبير مجمع نمايندگان استان خوزستان درباره سفر اخير رئيس‌جمهور...

از سفر رئيس جمهوري چه انتظاري داشتيم و چه شد؟

۲۴ دي ماه ۹۲ پس از گذشت ۵ ماه از عمر دولت يازدهم، رئيس جمهور خوزستان را به...

استان، قبل از پايان دوره رئيس جمهوري پيگير قول‌ها  و دستورها باشد

استان قبل از پايان دوره رييس جمهوري پيگير قول‌ها و دستورها باشد حضور رئيس...

از رئيس جمهوري بپرسيد چرا وعده هايش درباره خوزستان اجرا نشد؟

از رئيس جمهوري بپرسيد چرا وعده هايش درباره خوزستان اجرا نشد؟ در آستانه سفر...

آيا با آمدن اين دو وزير اشتغال در خوزستان تكان خواهد خورد؟

آيا با آمدن اين دو وزير اشتغال در خوزستان تكان خواهد خورد؟ خوزستان از روز...

سفر دو وزير به خوزستان

حضور رئيس جمهوري در مرز شلمچه براي افتتاح بزرگ ترين سالن مسافري كشور ‌ قرار...

تغيير مديريتي در فولاد اكسين خوزستان

دستگاه ها مدعي خدمات رساني به زائرين نشوند ‌ مسئول كميته مشاركت هاي مردمي،...

پول ها را قبل از آنكه ببرند حفظ كنيد

سفر رئيس جمهور به خوزستان و توصيه هايي به مسئولان و نمايندگان استان قرار...

نمايندگان در تغيير مديريت ها بايد با استاندار هماهنگ شوند

دشت اول راوي به جوروند! بچه هاي تئاتر را درياب ‌ مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي...