دسته بندی: راوی

اعضای هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در اهواز تعیین شدند

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اهواز در نشست تشکیل هیات...

وزارت كشور هم سناريوي تكراري اولتيماتوم به پيمانكار قطار شهري اهواز را تكرار كرد

شايد بتوان به جرات گفت پروژه قطار شهري اهواز آنقدر خاك گرفته و رنگ و رو رفته...

شوك احمدي نژادي در آستانه انتخابات رياست جمهوري!

مهرماه سال گذشته بود كه مقام معظم رهبري در ابتداي درس خارج فقه اشاره اي به...

فكر مي كرديم بعد از آن بازداشت‌ها ملاك انتصابات عوض شود ‌

مدتي پيش وقتي شنيديم كه يك نيروي باسابقه و خوشنام به عنوان مدير شهرداري...

آقاي استاندار ! شما بايد جوابگوي توليد نان بي كيفيت باشيد ‌

بعضي وقت ها مقامات كشوري يا مديران استاني حرف هايي مي زنند و انتقادهايي مي...

اگر گوش شنوايي براي شكايت مردم نيست لااقل به فتواها و ايرادهاي مراجع اعتنا كنيد

راوي به ياد دارد روزي، روزگاري در اين استان اگر در ستون شكايات مردمي روزنامه...

۲۳ هزار ميليارد به شرطي جواب مي دهد كه خوب مديريت شود

بيشترين موضوعي كه مقامات كشوري بخصوص رئيس جمهوري و معاون او در آستانه...

انتظار استاندار از حاجتي مضاعف است

دكتر شريعتي از بدو ورود خود به ساختمان استانداري خوزستان بارها نسبت به حضور...

مقامات كشوري ثابت كنند سفرشان به خوزستان انتخاباتي نيست

سفر معاون اول رئيس جمهور به خوزستان و متعاقب آن زمزمه ديدار رئيس جمهوري با...

استاندار امسال براي تعيين تكليف پيمانكار قطار شهري قاطعيت نشان بدهد ‌

يك سال ديگر از عمر پروژه قطار شهري اهواز گذشت بدون اين كه پيشرفتي از آن ديده...