دسته بندی: راوی

پنجشنبه روز حضور دولت و مجلس در خوزستان

ظاهرا خوزستان آخر هفته پربار و پر خبري خواهد داشت. از قرار اطلاع، رئيس جمهور...

استاندار پيمانكار و مدير عامل قطار شهري را هل مي دهد!

شريعتي به اجراي پروژه قطار شهري اهواز خوش بين است روز گذشته استاندار خوزستان...

هماهنگي از اين بهتر نمي شود! اين اعلام تعطيلي مدارس هم ويژگي هايي دارد كه فكر...

آقاي حجازي! تجهيزاتي نبوده كه هزينه نگهداري آنها را بدهند!

دكتر حجازي استاندار اسبق خوزستان گفته است: <آنچه باعث قطعي آب و برق در...

چطور شد تا وزیر اراده کرد ژنراتورها در تصفیه خانه نصب شد؟

معاون بهره برداری آب و فاضلاب اهواز، از نصب چند ژنراتور برق در تصفیه خانه های...

معاون فرمانداري اهواز، فرماندار بهبهان شد

غلامرضا شريعتي استاندار خوزستان در حكمي علي مظفري را به عنوان سرپرست...

استاندار خوزستان: حق با مردم و ايراد از من است

بعد از ظهر روز دوشنبه استانداري خوزستان شاهد تجمع تعداد قابل توجهي از...

تكليف چيست؟ هم استانمان را دوست داريم، هم زندگي اينجا مشكل شده

هر روز وقتي در امانيه خيابان سقراط مقابل پست بانك قصد پارك خودرو را دارم، از...

كسي دلش براي مردم خوزستان نسوخت، قطع استخراج نفت، جواب داد!

در قضيه قطع برق اين اميدواري براي حل مشكل پيدا شده كه مقامات كشوري به دليل...

چرا تا وزير نيايد، كارها درست نمي شود؟

در عصر نانو و فيبر نوري قطع برق بر اثر نم نم باران و مه قابل توجيه نيست ‌ تمام...