دسته بندی: راوی

براي اولين بار در كشور يك خانم در خوزستان رئيس اداره راه و شهرسازي شد

مديريت زمان را به عنوان عاملي براي پيشرفت اجرا كنيم ‌ اين يك واقعيت است كه...

آقاي استاندار! ارزيابي عملكرد مديران با شماست يا نماينده؟

روزي كه انديمشك براي تشييع شهيد كيهاني سنگ تمام گذاشت روز چهارشنبه گذشته كه...

آقاي مدير كل! كي گفته جويندگان كار فقط دنبال كار اداري هستند؟

بنا را بر بدخلقي با ميهمانان كشوري نگذاريم ‌ اول بنا نبود كه سوزند عاشقان ‌...

گپ و گفت نمايندگان با مقامات كشوري با خروجي مناسب همراه باشد

گپ و گفت نمايندگان با مقامات كشوري با خروجي مناسب همراه باشد نمايندگان مردم...

خاطره مديران دلسوز (چه بومي، چه غيربومي) از يادها نمي رود

خاطره مديران دلسوز (چه بومي چه غيربومي) از يادها نمي رود نحوه خدمت و خصوصيات...

قبل از ورود وزيران به استان، استاندار با مديران و نمايندگان هم انديشي كند

قبل از ورود وزيران به استان استاندار با مديران و نمايندگان هم انديشي كند...

آقاي رحيمي! ساعت ۲۴ هم شد زمان براي پخش گفت و گوي ويژه؟

آقاي رحيمي! ساعت ۲۴ هم شد زمان براي پخش گفت و گوي ويژه؟! بعد از عمري شبكه...

نمايندگان تواضع و مهمان نوازي را از بزرگان استان بياموزند

نمايندگان تواضع و مهمان نوازي را از بزرگان استان بياموزند چه مي شد اگر در اين...

با تأخير در ورود و تعجيل در خروج كاركنان ادارات يكسان برخورد كنيد

استانداري خوزستان براي نيمه دوم سال جاري ساعت كار ادارات را از ۷:۳۰ دقيقه تا...

شوراي شهر اهواز حكم اعدام كنوكارپوس را لغو كرد

قرار بود سازمان هاي نظارتيبه جاي مچ گيري، از تخلفات پيشگيري كنند بارها و...