دسته بندی: راوی

راوی - نور خوزستان

اين همه دافعه براي استان ايجاد نكنيد

براي صرفه جويي در برق به بهانه گرما تعطيل مي كنيد در سالهاي اخير انواع بحران...

راوی - نور خوزستان

چرا با مردم حرف نمي زنيد؟

اگر همه بحران ها زير سر دلال هاست، چطور حريف آنها نمي شويد؟ بايد قبول كرد كه...

راوی - نور خوزستان

بازهم لو رفتن سؤالات يك آزمون و بي تفاوتي مسئولين

در حالي كه بي اعتمادي و ياس جامعه را فرا گرفته و در اين بين جوانان بيشتر از...

راوی - نور خوزستان

اجراي طرح‌هاي ضربتي عمراني دركيانشهر اولويت دارد يا در نقاط حساس شهر؟

تردد در شهر را "سفرهاي درون شهري" اطلاق مي كنند كه در وهله اول آدم به خود...

راوی - نور خوزستان

گرفتن دزدها و كشف و ضبط ها چه حاصلي براي مردم دارد؟

وقتي وضع تغيير نمي كند، در وضعيت فعلي هيچ كس نمي تواند منكر نا به ساماني...

راوی - نور خوزستان

خوزستان هيچ شهردار بازنشسته اي ندارد

در پي تصويب طرح  قانون بكارگيري بازنشستگان كه با اصلاحاتي همراه بود،...

راوی - نور خوزستان

دستگاه هاي نظارتي راضي نشوند خون شريعتمداري پايمال شود!

افشاگري وزير صنعت، معدن و تجارت و انتشار ليست صد نفره اي از نمايندگي هاي وارد...

راوی - نور خوزستان

نبايد انقلاب از بُعد معنوي به بُعد مادي تبديل مي شد

در حالي كه همواره انواع هجمه ها عليه كشورمان طراحي و اجرا مي شود، جاي سوال...

راوی - نور خوزستان

پزشكي قانوني راضي به روي زمين ماندن ميّت و گرمازدگي صاحبان عزا نشود

مدتي است وقتي فوت يك نفر در بيمارستان اتفاق نمي افتد (مثل ايست قلبي در خانه و...

راوی - نور خوزستان

مردم به گراني كالاها رضايت ندهند، بازرسان جدي برخورد كنند

پس از بروز مسائل مربوط به ارز، فروشگاه هاي كالاي خانه اقدام به گران كردن...