دسته بندی: راوی

نمايندگان خوزستان ابتكار را زير سوال بردند

حتما براي شما هم اتفاق افتاده كه وقتي پاسي از شب گذشته در راه خانه افرادي را...

لايروبي كارون در اين فصل هدردادن پول نيست؟

مدتي است دوباره سر و كله دستگاه لايروب در رودخانه كارون پيدا شده و جاي سوال...

آقاي معاون! تو كه نوشم نئي نيشم چرائي؟

در فضاي مجازي آمده بود كه يكي از معاونين وزير بهداشت گفته <اگر مي گويند مردم...

چه كيفي دارد ببينيم در شهر كار مي شود!

چه كيفي دارد آدم ببيند در شهرش بعد از چند دهه كار چشمگيري نشده، چند كار قشنگ...

زور وزارت نيرو از رئيس جمهوري بيشتر است؟

شامگاه شنبه جلسه طرح ۵۵۰ هزار هكتاري با حضور دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام،...

در شوراي اداري استان حرف هاي سياسي بر پاسخگويي به دغدغه‌هاي فرهنگي، چربيد

پنجشنبه گذشته پس از مدت ها وقفه، شاهد برگزاري جلسه شوراي اداري استان با حضور...

انتقاد فرماندار آبادان از بي حرمتي به خبرنگاران

انتقاد فرماندار آبادان از بي حرمتي به خبرنگاران ‌ فرماندار آبادان گفته است:...

بعد از اين به بهانه آسيب‌هاي اجتماعي به جامعه آسيب نرسانيم

حضور مرد شماره يك اقتصاد خوزستان در جشن سالگرد تولد نور خوزستان ‌ در بيست و...

در شوراي شهر اهواز چه مي گذرد كه جلسات غير علني برگزار مي شود؟

فرماندار اهواز سكوتش را شكست! مدتي مي شد كه از فرماندار اهواز خبري نبود و...

پيشنهادهايي براي بهتر فعال شدن حوزه عمراني استانداري