دسته بندی: راوی

راوی - نور خوزستان

عرضه محصولات انباري با ۶۰ درصد افزايش قيمت چه سودي براي مردم دارد؟

مدتي پيش در پي انتشار اخبار مربوط به كشف انبار اجناس و كالاهاي احتكار شده نور...

راوی - نور خوزستان

سفر وزير راه به خوزستان و افتتاح پروژه هاي راهسازي

امروز وزير راه وشهرسازي به خوزستان سفر مي كند، در اين سفر كه يك روزه است دكتر...

راوی - نور خوزستان

دكتر شريعتي گزينه اي براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

شنيده ها حاكي از شمارش معكوس براي تسويه حساب دستگاهها با مديران بازنشسته در...

راوی - نور خوزستان

ذوق زده نشويد بعضي تشويق ها، از تنبيه معنادارتر است

معمول اين است كه يك بزرگ سرد و گرم چشيده خانواده اگر احساس كرد كه يكي از اعضاي...

راوی - نور خوزستان

رسانه ملي تصوير خاكستري خوزستان را باور كند يا قابليت هاي استان را؟

استاندار در برنامه زنده باد زندگي شبكه دو دفاع جانانه اي از خوزستان و مردم...

راوی - نور خوزستان

فرق استيضاح وزيران با رئيس جمهور چيست؟

امروز قرار است مجلس پاسخ هاي رئيس جمهور از طرح سوال هايي كه از وي شده بشوند و...

راوی - نور خوزستان

استيضاح، مشكل مردم را حل مي كند يا مشكلات نمايندگان را؟

روز گذشته مجلس تمام وقت خود را صرف پروژه ديگري از استيضاح وزيران كرد و در...

راوی - نور خوزستان

اجناس سوبسيد دار بايد مختص ايرانيان باشد

حذف ويزا براي عراقي ها موجب شده كه حضور گسترده اي در كشور و به خصوص در خوزستان...

راوی - نور خوزستان

رسانه ملي شب عيد را هم به كام مردم تلخ كرد

‌فضاي غمباري كه رسانه ملي براي مردم ايجاد كرده ، صداي بينندگان و در مجموع...

راوی - نور خوزستان

با مديريت كاغذهاي كشف شده بحران چاپ را مرتفع كنيد

رئيس پليس تهران از كشف چندين انبار و سوله احتكار كاغذ خبر داده است. پيش از اين...