دسته بندی: راوی

نامه محرمانه دولت، كاسه صبر نمايندگان استان را لبريز كرد

در روزگار ما بسياري از ضرب المثل ها، مصداق و معناي خود را از دست داده و...

انتصاب دو نيروي خوزستاني در آب كشور و قضيه راندن خوزستاني هاي باتجربه از استان

باخبر شديم مهندس فراز رابعي به عنوان مديركل دفتر مطالعات پايه منبع آب و...

مديران شهرستاني بايد در شهري كه مسئوليت دارند ساكن باشند

غلامرضا شريعتي استاندار خوزستان در جلسه شوراي اداري شهرستان انديكا گفته است...

آقاي استاندار! اگر طالب تسريع در پروژه هاي شهري هستيد مديران را وادار به پرداخت مطالبات شهرداري كنيد

آقاي استاندار! اگر طالب تسريع در پروژه هاي شهري هستيد مديران را وادار به...

هلي كوپترهاي آب پاش مي توانستند آتش قطار را در سمنان زودتر خاموش كنند

هلي كوپترهاي آب پاش مي توانستند آتش قطار را در سمنان زودتر خاموش كنند ‌...

انتقال آب كارون حتي براي شرب هم به تالاب ها لطمه مي زند

استاندار خوزستان با حضور در برنامه تلويزيوني برايند از شبكه استاني، باز هم...

از ظرفيت كاشت نهال توسط زائرين در مسير شلمچه و چزابه بهره ببريد

از ظرفيت كاشت نهال توسط زائرين در مسير شلمچه و چزابه بهره ببريد استان ايلام...

استقبال از مقامات سابق كشوري نبايد تعجب آور باشد

استقبال از مقامات سابق كشوري نبايد تعجب آور باشد از مواردي كه اين روزها در...

کي گفته مجري تلويزيون مي تواند براي يك شهردار حكم صادر كند؟

كي گفته مجري تلويزيون مي تواند براي يك شهردار حكم صادر كند؟ باز هم قضيه اي...

از مديريت هاي مردمي مملكت داري را ياد بگيريد

هركس نرفت، حسرت اين روزها به دلش ماند وداع سخت است چرا كه تا مي آيي عادت كني...