دسته بندی: راوی

راوی - نور خوزستان

چرا آبفا و استانداري هشدارهاي هواشناسي را جدي نمي گيرند؟

چند روز است هواشناسي با پيش بيني وضعيت جوي و در پيش بودن باران در بيشتر نقاط...

راوی - نور خوزستان

افشاني مي تواند الگوي مديران با حس مسئوليت پذيري تا آخرين لحظه باشد

با آنكه ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند تا افشاني شهردار تهران كه چهره...

راوی - نور خوزستان

طرح سؤال از شوراي شهر اهواز توسط اعضاي شورا!

خدا وكيلي هيچ گزارشگر و منتقدي نمي توانست به خوبي عضو محترم شوراي شهر اهواز،...

راوی - نور خوزستان

طناب كشي نمايندگان براي انتخاب مديرعامل آب و برق!

طبق روال معمول كه پس از هر تغيير مديريتي در استان، نمايندگان براي انتخاب...

راوی - نور خوزستان

مديراني كه فقط با تزريق پول تكان مي خورند بود و نبودشان يكي است

اگر بجاي وزير كشور بودم دستور مي دادم اكثر سازمانهاي زير مجموعه شهرداري ها...

راوی - نور خوزستان

شوراي شهر به جاي عنوان كردن نواقص شهر، از شهردار و مديران مناطق عملكرد بخواهد

عضو شوراي شهر اهواز كه قاعدتا بايد مدافع شهردار و عملكرد مجموعه شهرداري...

راوی - نور خوزستان

شاخص هايي كه بايد در انتخاب مدير عامل جديد آب و برق لحاظ شود

اين روزها بحث تغيير مدير عامل سازمان آب و برق خوزستان مطرح است و شنيده شده...

راوی - نور خوزستان

كشف انبارهاي احتكار كالا هياهوي بسيار براي هيچ

ادامه وضع موجود كه در پي ماجراهاي ناشي از نوسانات قيمت ارز و طلا در كشور پيدا...

راوی - نور خوزستان

۱۸نماينده خوزستان اگر بخواهند كوه را جابه جا مي كنند

باز هم يك نماينده غير خوزستاني مجلس جور نمايندگان استان را كشيد و دفاع...

راوی - نور خوزستان

عذر خواهي كافي نيست با مردم روراست باشيد

محمد باقر نوبخت از مردم و به خصوص توليدكنندگان بابت نوسان قيمت ها و مشكلاتي...