دسته بندی: راوی

راوی - نور خوزستان

معماي تغيير زودهنگام برخي مديران استاني

مديركل توسعه منابع انساني و رفاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري...

راوی - نور خوزستان

دعا كنيم باران در بالا دست ببارد تا وضع سدها بهتر شود

اين آرزو به دل راوي مانده كه يكبار مسئولان سازمان آب و برق خوزستان بعد از...

راوی - نور خوزستان

پست هاي دولتي بين گروه محدودي مي چرخد!

ديروز يكبار ديگر مجلس درگير ماجراي دادن يا ندادن راي اعتماد به وزراي...

راوی - نور خوزستان

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور شفاف سازي كند

چرا با وجود اختصاص زمين از ساخت بيمارستان دوهزار تختخوابي اهواز خبري نيست؟...

راوی - نور خوزستان

گراني با وجود پايين آمدن دلار ادامه دارد

مدتي پيش كه قيمت ها سير صعودي پيدا كرد دليل اينكار را افزايش قيمت دلار عنوان...

راوی - نور خوزستان

استانداران بي اختيار نمي توانند وزيران مقتدري باشند

يكي از وزراي پيشنهادي رئيس جمهوري براي وزارت، تجربه استانداري را دارد كه...

راوی - نور خوزستان

شوراي اداري استان جاي تست زدن مجري ها نيست

شوراي اداري استان، مهمترين شورا براي طرح مسايل اساسي با حضور تمام مسئولان...

راوی - نور خوزستان

چرا هواشناسي از پيش بيني صحيح وضع هوا عاجز است؟

سختي معيشت و گرفتاري هاي روز افزون مردم واقعيتي است كه حالا حتي مقامات كشوري...

راوی - نور خوزستان

چرا آبفا و استانداري هشدارهاي هواشناسي را جدي نمي گيرند؟

چند روز است هواشناسي با پيش بيني وضعيت جوي و در پيش بودن باران در بيشتر نقاط...

راوی - نور خوزستان

افشاني مي تواند الگوي مديران با حس مسئوليت پذيري تا آخرين لحظه باشد

با آنكه ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند تا افشاني شهردار تهران كه چهره...