دسته بندی: راوی

راوی - نور خوزستان

مگر خدا به داد مردم برسد از دولتي ها كاري ساخته نيست

انتظار مردم از مقامات بالاي كشور، به خصوص اعضاي دولت اين است كه واقعيت هاي...

راوی - نور خوزستان

آقاي نوبخت! قبل از عيد فطر يعني كي؟

سخنگوي دولت روز گذشته گفته است حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان تا قبل از عيد...

راوی - نور خوزستان

بلاتكليفي كارگران گروه ملي به خاطر بدقولي هاست؟

كارگران گروه ملي روز گذشته هم براي چندمين بار با درخواست تعيين تكليف و...

راوی - نور خوزستان

نمايندگان خوزستان در كميسيون ها راي نياوردند، دو جايگاه سابق را هم از دست دادند

انتخابات كميسيون هاي مجلس هم برگزار شد و با وجود هشدارهايي كه داده بوديم...

راوی - نور خوزستان

رسانه ملي عاملي براي افسردگي در جامعه شده است

رئيس انجمن آسيب شناسي گفته است:< ايران جزء ده كشور نخست به لحاظ ميزان...

راوی - نور خوزستان

احساس مسئوليت و تدبير كه باشد كمبودها مانع اجراي كار نمي شود

بروز مشكلات و كمبودها، موانعي براي پيشرفت اجراي طرحهاي عمراني دستگاهها پديد...

راوی - نور خوزستان

آبزي پروران نگران نباشند، براي بقيه هم كسي پاسخگو نيست!

رئيس اتحاديه آبزي پروران خوزستان گفته كسي پاسخگوي آبزي پروران نيست. ضمن...

راوی - نور خوزستان

اصرار به دائم البحران بودن خوزستان نداشته باشيد

مديركل مديريت بحران استانداري، خوزستان را دائم البحران دانسته است. به اين...

راوی - نور خوزستان

نمايندگان خوزستان هيأت رئيسه مجلس را از دست دادند كميسيون ها را از دست ندهند

انتخابات هيأت رئيسه مجلس با تمام حواشي كه داشت برگزار و هيأت رئيسه آن مشخص...

راوی - نور خوزستان

دو معاونت استانداري خوزستان ادغام مي شوند

سازمان بازرسي ايراد گرفته كه پست هاي معاونت پشتيباني و معاونت اقتصادي...