دسته بندی: راوی

راوی - نور خوزستان

نمايندگان خوزستان هيأت رئيسه مجلس را از دست دادند كميسيون ها را از دست ندهند

انتخابات هيأت رئيسه مجلس با تمام حواشي كه داشت برگزار و هيأت رئيسه آن مشخص...

راوی - نور خوزستان

دو معاونت استانداري خوزستان ادغام مي شوند

سازمان بازرسي ايراد گرفته كه پست هاي معاونت پشتيباني و معاونت اقتصادي...

راوی - نور خوزستان

تعطيل شدن كارخانه آسفالت به دليل گراني قير در مركز استان نفت خيز شرمندگي ندارد؟

هر شهروند اهوازي وقتي با خودرو از بيشتر خيابان هاي شهر، به خصوص فرعي ها عبور...

راوی - نور خوزستان

گرانفروشي پنهاني نيست كه نياز به شكايت مردم داشته باشد

رئيس انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان گفته است: فروشندگان نبايد كالاهايي را...

راوی - نور خوزستان

مديران بازنشسته دستگاه ها آماده تسويه حساب شوند

هفته گذشته كليات طرح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان تصويب شد كه البته...

راوی - نور خوزستان

خرمشهر نيازمند اجراي پروژه هاي بزرگ است، نه صدها برنامه تبليغاتي

هر سال در سوم خرداد كه سالروز آزادسازي خرمشهر است، آنطور كه در خبرها مي آيد،...

راوی - نور خوزستان

دست مديراني كه خود را مكلف به پاسخگويي خبرنگاران مي دانند درد نكند

هر چند گاهي خبرهاي ناگواري از توهين به ساحت خبرنگاران داريم، اما در عوض...

راوی - نور خوزستان

حل تمام مشكلات به افزايش قيمت ها ختم مي شود!

ظاهرا تمام راه ها  و حل تمام مشكلات، به افزايش نرخ ها منتهي مي شود و هر جا...

راوی - نور خوزستان

جذب نيرو در آموزش و پرورش خوب است به شرطي كه ضابطه مند باشد!

رئيس مركز منابع انساني آموزش و پرورش از طرح جديدي براي بهره گيري از ديپلمه...

راوی - نور خوزستان

اينها كيستند كه نه فرمان رهبري و نه مصوبات قانوني جلودارشان نيست؟

ثابت شده يكي از علل عمده تحقق پيدا نكردن برنامه ها در كشور اجرا نشدن شعارهايي...