دسته بندی: سرمقاله

چهرۀ حقیقیِ امریکا

امروز، ۱۲ تیرماه، سالروز حملۀ جنایتکارانه و مرگبار ناو جنگی امریکا در خلیج...

کردستان عراق، کانون جدید تنش در منطقه

با قطعی شدن پیروزی جبهۀ مقاومت بر تروریستهای دست پروردۀ ائتلاف...

صنعت و معدن در چنبرۀ مدیریت ناکارآمد دولتی

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دهم تیر ماه بنام روز صنعت و معدن...

غرب متهم اصلی تولید و کاربرد سلاح شیمیائی

در حالیکه بار دیگر دولت جنایتکار امریکا با زدن نقاب طرفداری از حقوق بشر و...

قوّۀ قضائیه، وظایف و اولویتها

از اوّل تا هفتم تیرماه بنام هفتۀ قوّۀقضائیه و سالروز شهادت اوّلین رئیس قوّ...

عید بیداری فطرت

مشاهدۀ هلال ماه شوّال در غروب امروز، بمعنای پایان ماه مبارک رمضان و آغاز ماه...

حفظ دستاوردهای رمضانی

از ماه مبارک رمضان ظاهراً بیش از دو روز باقی نمانده و بناچار باید آمادۀ وداع...

مقصد دیار قدس ، همپای جلودار …

     فردا روز قدس است، روزی که  بمنظور وحدت امّت اسلامی و احیاء آرمان فلسطین...

ایران، سرزمین قهرمان پرور !

در حالیکه هنوز بعضی از باصطلاح صاحب نظران و مقامات واداۀ کشورمان، نتوانسته...

پیامی دندان شکن به دشمنان

در پاسخ به ترقه بازی تروریستهای مزدور ائتلاف غربی-عبری-ارتجاع عرب در تهران و...