دسته بندی: سرمقاله

در انتظار اقدامات كارساز دولت!

رئيس مجمع نمايندگان خوزستان با اظهار ترديد از نتيجه بخش بودن تصميمات جلسه...

گرد و غبار و خلاء شايسته سالاري!

روز گذشته بار ديگر فضاي استان خوزستان را گرد و غباري غليظ پوشاند. غباريكه در...

آخرين تير تركش! ‌

احتمالاً بجاي پاسخ به درخواست يك هفته پيش مجمع نمايندگان خوزستان و ۵۰...

سفري اميدبخش بشرطها و شروطها!

سفر روز گذشتهِ رئيس جمهور ايران به عمّان و كويت را كه در پاسخ به پيام شوراي...

استواري مردم بحرين در مطالبهِ حقوق سياسي

انقلاب بحرين امروز به شش سالگي خود پا گذاشته است. قيام مردم بحرين به عنوان...

دولت و جبران اعتماد سوزيها

ديروز نيز بخشي از خوزستان با قطعي برق روبرو شد و در ماه بهمن اين سومين بار است...

هيئت دولت هم كفايت خود را در مقابله با ريزگردها بيازمايد

ريزگردها سالها است كه استان خوزستان و ساير استانهاي درگير اين فاجعه را عرصهِ...

آخرين فرصت براي احقاق حق استان

از اعمال نفوذ در تنظيم بودجه و برنامه ريزي چانه اي در همين ستون بارها صحبت...

حضوري هوشيارانه و پرمعنا!

در ميان رسانه هاي غربي و صهيونيستي ميزان حضور مردم ايران در راهپيمائي هاي...

تجلّي وحدت و كارآمدترين گزينهِ روي ميز ايران!

فردا، ۲۲بهمن، سالروز شكوهمندترين روز تاريخ ايران است، روزي كه ملّت آزاده و...