دسته بندی: سرمقاله

نقطهِ پايان بر بدعتي ضد بشري در آئيني مردمي

اگرچه حادثهِ دلخراش آتش سوزيو تخريب ساختمان پلاسكوي تهران و شهادت تعدادي از...

درخت، نعمتي حياتي و بي نظير

در تقويم رسمي كشور، ۱۵ الي ۲۲ اسفندماه هفته <منابع طبيعي و آبخيزداري>...

جشن نيكوكاري، تجليگاه حس ِنوع دوستي

فرمان تأسيس كميتهِ امداد توسط بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران رحمت ا…عليه...

  كسب معرفت در دانشگاه فاطمي

   امشب شب شهادت زهراي مرضيه سلام ا… عليها است و اگرچه براي شهادت آن بانوي...

مديران دولتي، مانع اصلي خصوصي سازي

پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي سازي كه در فروردين ماه ۱۳۹۳ نسبت به تند شدن شيب...

خريد شب عيد در خدمت رونق اقتصادي

خريد شب عيد اينك به سنتي همه گير تبديل شده و با وجود مشكلات و تنگناهاي...

فرصت بي تكرار

حضور چند ساعتهِ رياست قوّهِ مجريه در خوزستان و تشكيل جلسهِ اداري استان با...

وكلا؛ نقش آفرينان حوزهِ سلامت قضائي

كانون وكلاي دادگستري روز هفتم اسفند ماه، سالروز تصويب لايحهِ استقلال وكلا...

مصلحت استان و صلاح مقامات محلّي

قرار است امروز استان خوزستان ميزبان رئيس جمهور و احتمالاً تعدادي از وزراء...

فرصتي براي حل ريشه اي برخي مشكلات اساسي

مصائب مكرّر بيشماري كه در بهمن ماه امسال بر مردم استان خوزستان وارد آمد و...