دسته بندی: سرمقاله

جهادي پيروزمند در پوشش دعا

اگرچه تمامي مورخين و سرگذشت نگاران شهادت امام سجّاد عليه السّلام را در ماه...

بنام فرهنگيان به كام غارتگران

پس از ماجراي شرم آور دست درازيهاي نجومي بعضي مديران دولتي به بيت المال و بالا...

بت شكني ابراهيم زمان

چهارم آبان سالروز سخنراني پرشور و بيداركنندهِ امام خميني رحمت ا…عليه در...

دفاع همگاني و پايداري ملّي

هفتهِ پدافند غيرعامل را سپري مي كنيم هفته اي كه به هشتم آبان يعني روز پدافند...

آمار و برنامه ريزي پيش نياز و معيار سنجش پيشرفت

اوّل آبان ماه، روز آمار و برنامه ريزي ناميده شده تا ضمن تأكيد بر اهميت اين دو...

لطف پنهان پروردگار

از جمله رويدادهائي كه در كمال ناباوري بر حركت مردم مسلمان ايران در مقابله با...

مردودي دوبارهِ مجلس در موضوع دارندگان تابعيت مضاعف

بنا به تجارب تاريخي در ايران و بسياري از كشورهاي جهان، دارندگان تابعيت مضاعف...

عمليات سرنوشت ساز آزادسازي موصل

پس از ماهها انتظار، با فرمان حيدر العبادي، نخست وزير و فرماندهِ كل قواي...