دسته بندی: سرمقاله

بزرگداشت حقيقي شهداي هسته اي

اگرچه مراسم بزرگداشت شهداي هسته اي، كه در چند روز گذشته برگزار شد و هر اقدامي...

طلايه داران آزادي

نهضت اسلامي و ضدّاستبداد و استكبار ملّت ايران به رهبري روحانيت مبارز، در طول...

آرزوئي محال كه محقّق شد!

در جريان انقلاب اسلامي، وقتي ملّت بپاخاستهِ ايران بسياري از سنگرهاي رژيم...

راه حل نجات اسلام از فتنهِ تكفيري ها

با كامل شدن عمليات آزادسازي شرق موصل و به دام افتادن بقيهِ السيف گروه...

ضرورت احياء طبّ سنّتي

نخستين و بزرگترين اجتماع مذهبي و همايش مردمي اطباي طب اسلامي ــ ايراني با...

يار امام و هم رزم رهبر

خبر بسيار تكان دهنده و ناگهاني بود و گويا هيچكس اين آمادگي را نداشت كه درگذشت...

رويدادي مبارك در دههِ بصيرت

برگزاري هفتمين جشنوارهِ مردمي فيلم عمّار در دههِ بصيرت امسال، رويدادي بود...

قيامي بر مبناي بصيرت

۱۹ دي آخرين روز از دههِ بصيرت است دهه اي كه از نهم دي ماه، سالگرد قيام مردمي...

شفافيت با حفظ نظارت عمومي ‌

در حاليكه طبق بند ۱۸ سياستهاي كلّي اقتصاد مقاومتي، شفاف سازي اقتصاد يكي از...

حماسه سازان هويزه

<محمدحسين قدوسي، فرزند شهيد قدوسي بود و نوهِ علامه طباطبايي. تير خورده بود...