دسته بندی: سرمقاله

كيفيت، گمشدهِ بنگاههاي اقتصادي

اگرچه عوامل متعدّدي در جذب و نگهداري مشتري و در نتيجه ماندگاري بنگاههاي...

شهادت سبط اكبر

اگرچه معمول است كه در بسياري از شهرهاي ايران روز ۲۸ صفر را به عنوان سالروز...

خيمه‌شب‌بازي انتخاباتي در امريكا

۸ سال بازي با مهرهِ سياه در صفحهِ شطرنج سياسي امريكا به پايان خود نزديك مي...

رويش شهيد فهميده ها

در حاليكه سعي مي شود شهيد فهميده ها از كتب درسي حذف گردند و با بزك شيطان بزرگ،...

روز دفاع از ارزشهاي انساني

امروز ۱۳ آبان روز مبارزه با استكبار جهاني است. روزي كه دانشجويان هوشيار پيرو...

بنيانگذار نهضت تجديد حيات فرهنگي اسلام

بنا به روايتي روزي چون فردا، سوم ماه صفر، سالروز شهادت جانگداز امام باقر...

سفارتخانه هاي غربي، لانهِ جاسوسي و بستر نفوذ

وقتي دانشجويان پيرو خطّ امام، سفارت امريكا در تهران را تصرّف كردند شايد...

سلامت مردم، بازيچهِ اغراض سياسي

اگرچه گفته مي شود كه بدليل اهميّت تأمين سلامت مردم، تمام خطّ توليد مواد...

كارت اعتباري ابزاري مفيد و اجرائي ناموفّق

انصاف بايد داد كه دولت، چه قبل از برجام و چه پس از اجرائي شدن آن، براي رونق...

كانون تربيت نسل بسيجي

روز شهادت شهيد محمدحسين فهميده را روز نوجوان و روز بسيج دانش آموزي و فاصلهِ...