دسته بندی: سرمقاله

سرمقاله نور خوزستان

گروه ملّي، قرباني زنجيرهِ بي تدبيري‌ها!

در حاليكه ناكارآمدي دولتها و مديران نورچشمي نالايق در ادارهِ بنگاههاي...

سرمقاله نور خوزستان

صنعت و معدن گروگان مدیران دولتی!

در افزایش تولید ناخالص ملّی، اشتغال، درآمد سرانه و بطورکلی رونق اقتصادی،...

سرمقاله نور خوزستان

غول كنكور هنوز نفس مي كشد!

در دو روز گذشته و در سالي كه طبق قانون بنابود كنكور از نظام آموزشي كشور حذف...

سرمقاله نور خوزستان

هفتم تير، روز رسوائي تفكّرات التقاطي و ليبرالي!

هفتم تير يادآور حادثهِ هولناك انفجار حزب جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۶۰...

سرمقاله نور خوزستان

دو رویِ سکّۀ فوتبال!

نمایش عالی تیم ملّی کشورمان در برابر تیم اسطوره ای پرتقال و خروج عزّتمندانه...

سرمقاله نور خوزستان

عوامل اصلی ناکامی در مبارزه با مواد مخدّر

در ۵ تیرماه ۱۳۶۶ کنفرانس بین المللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدّر سندی...

سرمقاله نور خوزستان

ضرورت تدبير در مهار گراني

گراني افسارگسيخته ، اقشاركثيري از مردم، خصوصا حقوق بگيران و ساير افراد كم...

سرمقاله نور خوزستان

بار كمرشكن گراني

"آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هيچي"!،  اين وضعيت فعلي مبارزه با...

سرمقاله نور خوزستان

قوّهِ قضائيّه؛ جايگاه و كاستي هايش!

هفتهِ اول تيرماه كه به هفتم تير، سالروز حادثهِ حزب جمهوري اسلامي در سرچشمهِ...

سرمقاله نور خوزستان

هنر مردان خدا

از یادمانهای ارزشمند هشت سال دفاع مقدّس دهلاویه در استان خوزستان است،...