دسته بندی: راوی

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

سپردن كارها به پيمانكاران بومي فقط در حد حرف و بخشنامه ‌است

سپردن كارها به پيمانكاران بومي فقط در حد حرف و بخشنامه ‌ سال هاست يكي از...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

همه به جاي سرافرازي خوزستان در پي سرشكستگي استان هستند، چرا؟

بارها در اين ستون به اين نكته اشاره شده كه به اندازه كافي عوامل دافعه در...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

خيلي بد است حرف نماينده عالي دولت در استان به كرسي ننشيند

راوي چندي پيش به موضوع قطار شهري پرداخت و با توجه به حضور آقاي هاشمي‌زاده در...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

آيا وزير نيرو، بيدي است كه با اين بادها بلرزد؟

چندي پيش رئيس مجمع نمايندگان خوزستان با اشاره به نامه اخير جمعي از نمايندگان...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

قرار گرفتن يك روانپزشك در كنار مسئولين عيبي ندارد

اراده اي براي فعال كردن پروژه قطار شهري اهواز وجود ندارد ‌ آبروي هاشمي زاده...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

‌بعضي مديران نظارت كافي بر مجموعه خود را ندارند

‌بعضي مديران نظارت كافي بر مجموعه خود ندارند مديركل بازرسي خوزستان در جلسه...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

خواجوي پس از۱۱ سال از تعاون روستايي استان رفت و سياحي به جاي او آمد

هرمز خواجوي پس از يازده سال مديريت سازمان تعاون روستايي خوزستان جاي خود را...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

واي به كلانشهري كه شوراي شهرش اين باشد!

بازار اتهام زني به يكديگر در شورا داغ است! ظهر روز دوشنبه، يكصد و پنجاه و...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

آزادراه هاي خوزستان را روشن كنيد تبعيض حتي در روشنايي آزادراه ها؟

آزادراه هاي خوزستان را روشن كنيد؛ تبعيض حتي در روشنايي آزادراه ها؟ حتي اگر...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

روستايي كه داراي ۶۰۰ حلقه چاه نفت است، آب ندارد

به طور معمول جلسه هاي شوراي سلامت استان از آن دست جلسات پربار و پر نكته...